Spot Final Studies Project A DUE from Marta Gadea on Vimeo.

Aquest Projecte Final d’Estudis, es tractava de crear un congrés des de zero. Era un projecte individual, i s’havia de crear: logo, la publicitat (cartell), l’espot, catàleg, la memòria de tot el procés, marxandatge, bossa, el regal promocional, l’Opi, la banderola i el bus.

El tema és la Musicoteràpia, ja que encara no es coneix molt i el volia donar a conèixer.

La musicoteràpia és la teràpia que fa servir la música amb l’objectiu de beneficiar la nostra salut a través de millores en diferents àmbits personals com ara el físic, emocional, social o cognitiu.

Este Proyecto Final de Estudios, se trataba de crear un congreso desde cero. Era un proyecto individual, y se tenía que crear: logo, la publicidad (cartel), el spot, catálogo, la memoria de todo el proceso, merchandising, bolsa, el regalo promocional, el Opi, la banderola y el bus.

El tema es la Musicoterapia, ya que aún no se conoce mucho y lo quería dar a conocer.

La musicoterapia es la terapia que emplea la música con el objetivo de beneficiar nuestra salud a través de mejoras en diferentes ámbitos personales tales como el físico, emocional, social o cognitivo.

This Final Research Project was to create a conference from scratch. It was an individual project, and had to create: logo, advertising (poster), spot, catalog, the memory of the whole process, merchandising, bag, promotional gift, Opi, the flag and the bus.

The theme is Music Therapy as yet not much is known and wanted to make known.

Music therapy is therapy that uses music in order to benefit our health through improvements in various areas such as personal physical, emotional, social and cognitive.

error: Content is protected !!