El projecte tracta de crear des de zero la marca i la papereria d’una marca telefònica. El concepte d’aquest projecte és CONNEXIÓ a través dels cercles.

El proyecto trata de crear desde cero la marca y la papelería de una marca telefónica. El concepto de este proyecto es CONEXIÓN a través de los círculos.

The project is created from scratch stationery brand and a phone line. The concept of this project is CONNECTION through the circles.

error: Content is protected !!