• 1
  • 4
  • 3
  • 5
  • 6
  • 2
  • 7

En aquest projecte m’he inspirat en l’arquitectura Àrab i  l’Índia, ja que els mandales són representacions simbòliques espirituals i rituals del macrocosmos i el microcosmos, utilitzades en el budisme i l’hinduisme.

Com tant en el món Àrab com a l’Índia, s’utilitza molt el daurat, he volgut reflectir-ho en els punts de llibre. Utilitzant un color pantone metal·litzat: PANTONE 10117 C

En este proyecto me he inspirado en la arquitectura Árabe y en la India, ya que los mandalas son representaciones simbólicas espirituales y rituales del macrocosmos y el microcosmos, utilizadas en el budismo y el hinduismo.

Como tanto en el mundo Árabe como en la India, se utiliza mucho el dorado, he querido reflejarlo en los puntos de libro. Utilizando un color pantone metalizado: PANTONE 10117 C

In this project I was inspired by the Arab architecture and India, as the spiritual mandalas are symbolic representations and rituals of macrocosm and microcosm, used in Buddhism and Hinduism.

As both the Arab world and India, is widely used gold, I wanted to reflect on the bookmakers. Using metallic color pantone: PANTONE 10117 C

error: Content is protected !!