Aquest és un projecte per a la meva empresa. Volia que tot tingués relació amb la web, utilitzant els colors. Coo podreu veure, a la part de color verd, he utilitzat el símbol de Favico, la «M» amb el cercle. Al favocon és de color verd, però per a la targeta he invertit els colors, sent el fons verd.
El color taronja de Grpahic Design, l’he utilitzat també per als símbols de les diferents xarxes socials que utilitzo a l’empresa. Sempre utilitzant el cercle del favicon, perquè tot tingui una coherència.

Les tipografies utilitzades són: Helvetica Neue i Mistral (per a la M)

Este es un proyecto para mi empresa. Quería que todo tuviera relacion con la web, utilizando los colores. Coo podréis ver, en la parte de color verde, he utilizado el símbolo de Favico, la «M» con el círculo. En el favocon es de color verde, pero para la tarjeta he invertido los colores, siendo el fondo verde.
El color naranja de Grpahic Design, lo he utilizado tambien para los símbolos de las diferentes redes sociales que utilizo en la empresa. Siempre utilizando el circulo del favicon, para que todo tenga una coherencia.

Las tipografías utilizadas son: Helvetica Neue y Mistral (para la M)

This is a project for my company. I wanted everything to be related to the web, using colors. Coo you can see, in the green part, I have used the symbol of Favico, the «M» with the circle. In the favocon is green, but for the card I have inverted the colors, being the green background.
The orange color of Grpahic Design, I have also used it for the symbols of the different social networks that I use in the company. Always using the favicon circle, so that everything has a coherence.

The types used are: Helvetica Neue and Mistral (for M)

error: Content is protected !!