TL’any passat una amiga em va proposar un repte molt interessant; crear postals nadalenques només amb tipografia. Vaig acceptar el repte. En realitat, em va agradar tant el repte que jo mateixa em vaig posar un; fer-ho en blanc i negre (n’hi ha un en vermell).

Sempre buscava tipografies que ja estiguessin instal·lades en el meu ordinador (també és un gran repte) i que fossin el més semblant al nadal. No va ser gens fàcil.

Perquè no totes fossin en blanc i negre, vaig decidir fer una en color vermell i amb un petit dibuix d’uns flocs de neu.

En total he utilitzat dos colors: negre (les diferents tipografies) i el vermell (el fons d’una de les postals).

Bon Nadal y Feliç Any Nou

El año pasado una amiga me propuso un reto muy interesante; crear postales navideñas solo con tipografía. Acepté el reto. En realidad, me gustó tanto el reto que yo misma me puse uno; hacerlo en blanco y negro (hay uno en rojo).

Siempre buscaba tipografías que ya estuvieran instaladas en mi ordenador (también es un gran reto) y que fueran lo más parecido a la navidad. No fué nada fácil.

Para que no todas fueran en blanco y negro, decidí hacer una en color rojo y con un pequeño dibujo de unos copos de nieve.

En total he utilizado dos colores: negro (las diferentes tipografías) y el rojo (el fondo de una de las postales).

Feliz Navidad y Feliz año nuevo

Last year a friend proposed a very interesting challenge to me; create Christmas postcards only with typography. I accepted the challenge. Actually, I liked the challenge so much that I put one myself; do it in black and white (there is one in red).

I always looked for fonts that were already installed on my computer (it is also a great challenge) and that they were the closest thing to Christmas. It was not easy at all.

So that not all were black and white, I decided to make one in red and with a small drawing of some snowflakes.

In total I used two colors: black (the different typefaces) and red (the background of one of the postcards).

Merry Christmas and Happy New Year

[/one_third_last]

error: Content is protected !!