Aquest projecte és una cosa que portava temps volent fer, ja que esl text el vaig veure i em va agradar molt que vaig fer personalitzar a la meva manera. És un projecte que barreja dues coses que m’agraden: El disseny i la tipografia. DESIGN IS A FUCKING LIFESTYLE, reflecteix perfectament quina és la meva professió i la meva passió, el disseny gràfic.
Per a aquesta tassa, he barrejat 4 tipografies: Design, Back to black Demo. Is a, Helvetica Neue Ultralight. Fucking, Audrey. Lifestyle, Vicentina.

Les tipografies es poden descarregar en https://www.dafont.com

Este proyecto es algo que llevaba tiempo queriendo hacer, ya que esl texto lo ví y me gusto mucho que hice personalizarlo a mi manera. Es un proyecto que mezcla dos cosas que me gustan: El diseño y la tipografía. DESIGN IS A FUCKING LIFESTYLE (El Diseño es un jodido estilo de vida), refleja perfectamente cual es mi profesión y mi pasión, el diseño gráfico.

Para esta taza, he mezclado cuatro tipografías: Design, Back to black Demo. Is a, Helvetica Neue Ultralight. Fucking, Audrey. Lifestyle, Vicentina.

Las tipografías se pueden descargar en https://www.dafont.com

This project is something that I had wanted to do for a long time, since I saw this text and I liked it a lot that I did in my own way. It is a project that mixes two things that I like: Design and typography. DESIGN IS A FUCKING LIFESTYLE, perfectly reflects what my profession and my passion are, graphic design.
For this cup, I have mixed four types: Design, Back to black Demo. Is a, Helvetica Neue Ultralight. Fucking, Audrey. Lifestyle, Vincentian.

The fonts can be downloaded at https://www.dafont.com

error: Content is protected !!