De forma similar al Pantone cromàtic he considerat interessant crear la meva pròpia selecció de tipografies.

He elaborat el bloc en funció de les que em resulten més adequades a l’àmbit dels meus treballs, no només com tipografies base. També he afegit tipografies temàtics com; Nadal, Pasqua, Halloween….

De forma similar al Pantone cromático he considerado interesante crear mi propia selección de tipografías.

He elaborado el bloque en función de las que me resultan más adecuadas al ámbito de mis trabajos, no sólo como tipografías base sino que he añadido aportes temáticos como; Navidad, Pascua, Halloween….

Similar to Pantone color have considered interesting to create my own choice of fonts.

I drafted the block according to me are more appropriate to the scope of my work, not only as a base fonts. I also added as thematic fonts; Christmas, Easter, Halloween….

error: Content is protected !!