• PSD Taza F1
  • 1
  • 2
  • 4
  • 5
  • 3

I might look like I’m listening to you but in my head I’m watching Formula 1, la traducció seria: Podria semblar que estic escoltant, però en el meu cap estic veient la Fórmula 1.

Aquesta tassa representa un dels hobbits, la Fórmula 1. Representa un món, en el que molta gent diria que és només per a homes, però també hi ha dones.

Un món ple d’adrenalina, emoció, sons potents, risc, passió, diversió, un món en el qual la gent pot gaudir.

Les tipografies utilitzades són: 28 dies (de la pel·lícula 28 Dies Després), Rockwell i Milasian Circa. Descarregades a: www.dafont.com

I might look like I’m listening to you but in my head I’m watching Formula 1, la traducción sería: Podría parecer que estoy escuchando, pero en mi cabeza estoy viendo la Fórmula 1. 

Esta taza representa uno de los hobbits, la Fórmula 1. Representa un mundo, en el que mucha gente diría que es sólo para hombres, pero también hay mujeres.

Un mundo lleno de adrenalina, emoción, sonidos potentes, riesgo, pasión, diversión, un mundo en el que la gente puede disfrutar.

Las tipografías utilizadas són: 28 días (de la película 28 Días Después), Rockwell y Milasian Circa. Descargadas en: www.dafont.com

I might look like I’m listening to you but in my head I’m watching Formula 1. 

This cup is one of the hobbits, Formula 1. It represents a world in which many people would say that is only for men, but also women. 

A world full of adrenaline, emotion, powerful sounds, risk, passion, fun, a world in which people can enjoy.

The fonts used are: 28 days (from the movie 28 Days Later), Rockwell and Milasian Circa. Downloaded at: www.dafont.com

error: Content is protected !!