Logo creat per a un projecte de final de curs d’una noia. Aquesta noia fa marqueteria (utilització de la fusta). He utilitzat la textura de fusta per a la flor, que és una rosa. Per a la tipografia del nom, li agradava el que utilitza Cartier, però és un tipus de lletra dissenyada exclusivament per a ells. En aquest logo, la tipografia utilitzada és la SingPainter-HouseScript.

Logo creado para un proyecto de final de curso de una chica. Esta chica hace marquetería (utilización de la madera). He utilizado la textura de madera para la flor, que es una rosa. Para la tipografía del nombre, le gustaba el que utiliza Cartier, pero es un tipo de letra diseñada exclusivamente para ellos. En este logo, la tipografía utilizada es la SingPainter-HouseScript.

Logo created for a final course project a girl. This girl does marquetry (use of wood). I used the wood texture for the flower, which is a rose. For the typeface name, he liked using Cartier, but it is a font designed exclusively for them. In this logo, the font used is SingPainter-HouseScript.

error: Content is protected !!