The Beatles va ser una banda de pop / rock anglesa activa durant la dècada de 1960, i reconeguda com la més reeixida comercialment i críticament aclamada en la història de la música popular. Formada a Liverpool, va estar constituïda des de 1962 per John Lennon (guitarra rítmica, vocalista), Paul McCartney (baix, vocalista), George Harrison (guitarra solista, vocalista) i Ringo Starr (bateria, vocalista). Arrelada en el skiffle i el rock and roll dels anys 1950, la banda va treballar més tard amb diferents gèneres musicals, que anaven des de les balades pop fins al rock psicodèlic, incorporant sovint elements clàssics, entre d’altres, de manera innovadora en les seves cançons . La naturalesa de la seva enorme popularitat, que havia emergit primerament amb la moda de la «Beatlemanía», es va transformar al mateix temps que les seves composicions es van tornar més sofisticades. Van arribar a ser percebuts com l’encarnació dels ideals progressistes, estenent la seva influència en les revolucions socials i culturals de la dècada de 1960.

Al 2016, es va celebrar els 50 anys de THE BEATLES, així que he volgut retre homenatge d’aquest grup britànic creant un joc. Amb la cara dels 4 membres en les fitxes, utilitzant el logotip de The Beatles al centre. El típic parxís de tota la vida però musical.

The Beatles fue una banda de pop/rock inglesa activa durante la década de 1960, y reconocida como la más exitosa comercialmente y críticamente aclamada en la historia de la música popular. Formada en Liverpool, estuvo constituida desde 1962 por John Lennon (guitarra rítmica, vocalista), Paul McCartney (bajo, vocalista), George Harrison (guitarra solista, vocalista) y Ringo Starr (batería, vocalista). Enraizada en el skiffle y el rock and roll de los años 1950, la banda trabajó más tarde con distintos géneros musicales, que iban desde las baladas pop hasta el rock psicodélico, incorporando a menudo elementos clásicos, entre otros, de forma innovadora en sus canciones. La naturaleza de su enorme popularidad, que había emergido primeramente con la moda de la «Beatlemanía», se transformó al tiempo que sus composiciones se volvieron más sofisticadas. Llegaron a ser percibidos como la encarnación de los ideales progresistas, extendiendo su influencia en las revoluciones sociales y culturales de la década de 1960.

En el 2016, se celebró los 50 años de THE BEATLES, así que he querído rendir homenje a este grupo británico creando un juego. Con la cara de los 4 miembros en las fichas, utilizando el logo de The Beatles en el centro. El típico parchís de toda la vida pero musical. 

The Beatles was an English pop / rock band active during the 1960s, and recognized as the most commercially successful and critically acclaimed in the history of folk music. Formed in Liverpool, it was constituted since 1962 by John Lennon (rhythm guitar, vocalist), Paul McCartney (bass, vocals), George Harrison (lead guitarist) and Ringo Starr (drummer). Rooted in the skiffle and rock and roll of the 1950s, the band later worked with different genres of music, ranging from pop ballads to psychedelic rock, often incorporating classic elements, among others, in an innovative way in their songs . The nature of its enormous popularity, which had first emerged with the fashion of «Beatlemania», was transformed as its compositions became more sophisticated. They came to be perceived as the embodiment of progressive ideals, extending their influence on the social and cultural revolutions of the 1960s.

In 2016, they celebrated the 50th anniversary of THE BEATLES, so I wanted to pay homage to this British group by creating a game. With the face of the 4 members in the chips, using the logo of The Beatles in the center. The typical parchis of a lifetime but musical.

error: Content is protected !!