Projecte final de fotografia.

Sensacions, sentiments, emocions. Volia recollir en el llenguatge màgic de la fotografia instants gairebé eteris de la diversitat de la vivències, que posen de manifest l’oposat i potser el contradictori. Aquests sentiments els vaig voler ressaltar amb colors: alegria (groc), tristesa (negre), enuig (vermell bordeus), èxtasi (samarreta divertida), por (negre) i valentia (vermell).

Vaig voler presentar-lo en format revista, perquè els sentiments oposats es veiessin juntes: alegria i tristesa, enuig i èxtasi, por i valentia.

Proyecto final de fotografía.

Sensaciones, sentimientos, emociones. Quería recoger en el lenguaje mágico de la fotografía instantes casi etéreos de la diversidad de la vivencias, que ponen de manifiesto lo opuesto y tal vez lo contradictorio. Estos sentimientos los quise resaltar con colores: alegría (amarillo), tristeza (negro), enfado (rojo burdeos), éxtasis (camiseta divertida), miedo (negro) y valentía (rojo).

Quise presentarlo en formato revista, para que los sentimientos opuestos se vieran juntas: alegria y tristeza, enfado y éxtasis, miedo y valentía.

Final project photograph.

Sensations, feelings, emotions. I wanted to pick up on the magical language of photography almost ethereal moments of the diversity of experiences that demonstrate the opposite and perhaps contradictory. These feelings I wanted to highlight the colors: joy (yellow), sadness (black), anger (burgundy red), ecstasy (funny tshirt), fear (black) and courage (red).

I wanted to present it in magazine format, so that together they saw opposite feelings: joy and sadness, anger and ecstasy, fear and courage.

error: Content is protected !!